Miljö & Kvalité

Miljöpolicy

ABA står för hög kvalité och service av högsta klass. Vi är en helhetsleverantör av grafiska produkter och tjänster. Med egen distribution och produktion centralt beläget i Stockholm finns vi alltid tillgängliga nära kunden. Vi lyssnar på vår kund. Vi är flexibla, innovativa och lyhörda.
I vårt arbete för att skydda miljön, förebygga föroreningar samt ständigt förbättra vårt miljöarbete, strävar vi efter att ha minsta möjliga miljöpåverkan.

Grön el

ABA har valt att uteslutande använda sig av ett grönt elavtal enligt certifierat vattenproducerad el från vattenfall i nordiska anläggningar och från våra älvar och åar.
Dessutom har ABA de senaste åren arbetat med bland annat systematisk energioptimering, konvertering till fjärrvärme och fjärrkyla samt övergång till varudeklarerad el med resultatet sänkt koldioxidutsläpp.

Leverantörer

ABA väljer leverantörer som i de flesta fall uppfyller och säljer certifierade produkter (enligt FSC och PEFC).

Transporter

Idag utförs 40% av våra budbilstransporter med förnyelsebart bränsle. Vi har ett nära samarbete med transportörer som har tydlig miljöprofil. Innanför Stockholms tullar använder vi dessutom cykelbud i första hand. Mer miljöanpassat än ett cykelbud kan det aldrig bli.

Uppfyller intressenternas krav

I vårt miljöarbete ingår att vi ska identifiera och uppfylla våra intressenter och deras relevanta bindande krav. Det innebär bl a att vi ska uppfylla de miljökrav som myndigheter och våra kunder ställer på oss.
ABA är certifierade enligt ISO 14001 fr o m Q1 2017.

Kvalitetspolicy

ABA är inget vanligt tryckeri, vi är ett grafiskt center som alltid levererar resultat som både vi och vår kund känner sig stolta över. Våra ledord är kvalitet, service och leveranssäkerhet.
Kvalitet.
Det viktigaste för oss är att stolt kunna erbjuda produkter och tjänster av högsta kvalitet. Det innebär i korthet att vi ska uppfylla de krav som både kunder och andra relevanta intressenter ställer på osssamt att vi ständigt ska förbättra våra processer, kundnöjdhet samt vårt verksamhetssystem.

Service

Vi är tillgängliga för våra kunder genom att alltid finnas nära till hands, både geografiskt och via telefon och chat på hemsidan. Kunden kan beställa trycksaker dygnet runt via våra webformulär på hemsidan samt via vår webshop.

Leveranssäkerhet

Leverans av våra produkter skall ske i rätt tid samt på överenskommet sätt. Att produkterna dessutom är av rätt kvalitet enligt kundens önskemål är en självklarhet. För oss ska varje uppdrag vara en rekommendation för kommande affärer.
Att vi finns både centralt och rikstäckande gör att kan vi alltid leverera lokalt och därmed snabbt.

Arbetsmiljöpolicy

I vårt dagliga arbete ingår det att vi ska skydda våra medarbetare från fysisk och psykologisk ohälsa. Vår målsättning är att personalen ska trivas och må bra på vår arbetsplats. Våra medarbetare är den viktigaste nyckeln för att ABA ska uppnå sina verksamhetsmål. Det handlar om människorna.

Förebygga skador och ohälsa

Genom att arbeta förebyggande via bl a tillbudsrapportering, skyddsronder, medarbetarsamtal, samråd med personalen, riskbedömningar m m hoppas vi kunna fånga upp risker för skador och ohälsa innan de uppstår.
Kränkande behandling
Inom ABA tolereras inte mobbing eller annan kränkande särbehandling inom företaget eller ut mot kund. Hos oss är alla välkomna som kund eller medarbetare oavsett etnicitet, hudfärg, sexuell läggning, tro etc.

Droger

ABA ska vara en trygg och drogfri arbetsplats.
Ingen får vara drog – eller alkoholpåverkad under arbetstid.
En påverkad eller bakrusig person kan innebära en fara för sig själv och sina arbetskamrater och skall därför avvisas från arbetsplatsen omgående.

Transporter

ABAs personal skall följa gällande trafikregler och använda fordonet på ett tryggt och säkert sätt.

Uppfyller intressenternas krav

I vårt arbetsmiljöarbete ingår att vi ska de intressenter som kan ställa relevanta bindande krav på vår arbetsmiljö. Dessa bindande krav följs sedan upp för att säkerställa att vi följer dem.

Bli kontaktad av oss

Skriv in ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig idag!

Kontakta oss för en offertförfrågan redan idag!

Start typing and press Enter to search