J Lindebergs nyöppning

Inför J.Lindebergs nyöppning fick vi förtroendet att foliera samtliga fönsterpartier för att skydda insynen medan byggarbetet pågick innanför glasen.

Med bra bilder blir det fina tryck!