Flyer

En flyer är ett tryckt papper som är skuret i det format du önskar din flyer i. En handout att dela ut vid olika tillfällen. Till exempel kuponger, inbjudningar, flygblad, reklamblad, produktblad, informationsblad, placeringskort eller tidningsbilagor.

Marknadsför kampanjer, dela ut
specialerbjudanden, lansera nyheter
enkelt budskap som snabbt ska distribueras.