Folder

En folder är i grund och botten ett tryckt ark som kan vikas på olika sätt. Hur det ska vikas bestäms av trycksakens design. Standardvikningar är: enkelfals, rullfals, fönsterfals, altarskåp, z-fals och dragspelsfals.

Fungerar utmärkt för företagspresentationer, inbjudningskort, informationsdelning, menyer och mycket mer.