Services

Crossmedia

Crossmedia kombinerar dina marknadsaktiviteter i olika kanaler

Alla pratar om integrerad kommunikation. Vi har den praktiska lösningen! Crossmedia skräddarsyr och anpassar ditt marknadsmaterial till olika kanaler: postala utskick,e-post, mobil och webb. Med hjälp av personifierade budskap och responsivitet kan resultatet enkelt mätas i realtid. Du ser vem som tagit del av utskicket, vem som svarat, beställt eller vilka som inte tagit del av det du skickat. Du kan dessutom med hjälp av förutbestämda regler och flöden styra aktiviteter på personnivå och därmed optimera kampanjen och resultatet.

Crossmedia används med fördel vid bl.a nyhetsbrev, reklamkampanjer, kundundersökningar, inbjudningar och lanseringar.