Köpvillkor

Nedan villkor är enbart tillämpliga för dig som gör beställningar via webben.

Allmänt
ABA tillhandahåller grafiska tryckproduktioner online till kunder i Sverige. Genom att slutföra en beställning via www.aba.nu accepterar du villkoren samt, i förekommande fall personuppgiftsbehandling. ABA äger rätt att ta ut avgångsexemplar samt plikt- och arkivexemplar enligt ALG 10. För att genomföra ett köp på www.aba.nu måste du vara över 18 år. Är du under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att få handla.

Priser och avgifter
Aktuella priser framgår vid beställningen (priset visas inkl. moms respektive exkl. moms). ABA förbehåller sig rätten att ändra sina priser utan föregående avisering. Moms tillkommer med 25 %. Fraktavgift avgörs av försändelsens vikt och vilket postnummer leveransen ska ske till. Aktuell fraktavgift framgår på webbplatsen vid beställning.

Upphovsrätt
Du är ensamt ansvarig för att din beställning och leverans baserade på inlämnat original inte utgör intrång i tredje mans upphovs- eller annan immaterialrätt. Kunden ska hålla ABA skadeslös för eventuella krav från tredje man till följd av utförande av kundens beställning.

Ansvar
Du ansvarar själv för kvaliteten på det original som beställning baseras på och dess anpassning till den tjänst som beställningen avser. Det är även viktigt att vara införstådd med att det kommer att föreligga skillnad i färg mellan originalet visat på skärm och i tryckt form. Utöver vad som framgår av villkoren (privatperson konsumenttjänstlagen) har ABA inget ansvar för fel, brister eller förseningar. ABA ansvarar varken för direkt eller indirekt skada och reserverar sig för eventuella fel på www.aba.nu.

Beställning, avbeställning och ångerrätt
Beställning kan endast göras via www.aba.nu, via telefon eller i butik såvida inte särskild överenskommelse träffats med ABA. Bindande avtal uppkommer när en beställning slutförs på www.aba.nu. När beställningen är genomförd sänds en orderbekräftelse till angiven e-postadress. Du kan stoppa beställning om du kontaktar ABA på 08-441 95 30 eller hej@aba.nu innan produktionen av beställningen påbörjats. Enligt distans- och hemförsäljningslagen 10§ har alla konsumenter rätt till 14 dagars ångerrätt vid köp online. Det innebär att du måste meddela ABA om att du har ångrat ditt köp inom 14 kalenderdagar från det att varan mottagits. Om fullgörandet av en tjänst har påbörjats av ABA med ditt samtycke upphör ångerrätten att gälla. Väljer du att utnyttja sin ångerrätt står du endast för returfrakten. ABA återbetalar kostnaden för produkten samt frakten hem till dig. Ångerrätt gäller dock ej på varor som producerats på uppdrag av dig.

Betalning
Betalning kan ske med betalkort (VISA, Mastercard) eller enligt faktura (endast företagskund). Vid fakturabetalning sänds denna till kundens registrerade postadress (företag eller organisation). Betalningsvillkor är tjugo (20) dagar. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta på 2 % per månad samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm, eller lag som ersätter denna. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till kunden.

Betalning med kort hanteras av PAYEX. Vid eventuell försening har du rätt att häva ditt köp utan kostnad om du inte godkänner ny föreslagen leveranstidpunkt.

Leverans
Leverans anses ske när kundens beställning lämnar ABA. ABA ansvarar för varorna vid leverans till kunden. Leverans sker normalt inom 3-10 arbetsdagar (beroende på arbetsbelastning och typ av beställd produkt) med DHL Logistic, PostNord eller Best. Aktuella leveransalternativ framgår vid beställning. Fraktkostnaden är beroende av val av destination, fraktsätt samt paketets volym och vikt. Se exakt pris i samband med betalning. När du får hem din produkt är det viktigt att du säkerställer att varan är oskadad och att leveransen innehåller rätt produkt. Skulle leveransen vara felaktig bör du kontakta ABA om detta inom skälig tid från det att felet upptäcktes.

Retur
Bytesrätt gäller ej varor som producerats på uppdrag av kunden. Kunden ansvarar för varorna vid retur till ABA. Vid retur ska produkterna vara i “väsentligen oförändrat skick”. Det innebär att kunden får lov att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att kunna avgöra om den motsvarar förväntningarna eller inte. Vi rekommenderar er att emballera varan samt eventuella tillbehör väl och bifoga kvitto eller annat inköpsbevis. Tänk på att du ansvarar för att varan är i “väsentligen oförändrat skick” när den når oss. Vid eventuell fraktskada kommer vi att kontakta dig så att du kan göra en reklamation till DHL. Adressera produkten. Kontakta vår kundservice hej@aba.nu för beställning av godshämtning. Skriv tydlig destination för upphämtning. Glöm ej ange ordernummer. Väljer du att skicka din vara via posten ”icke rekommenderat” ansvarar du för varan tills den mottagits av ABA.

Är du osäker på hur du ska göra eller har fler frågor kan du alltid kontakta kundservice så guidar vi dig igenom din retur.

Om du inte hämtar ut försändelse, inte tar emot försändelse eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter tar ABA ut en avgift som ersättning för frakt och omkostnader, för närvarande femhundra (500) kronor.

Reklamation
Om ABA levererat en felaktigt eller bristfälligt utförd tjänst, resultatet av tjänsten skadats under transport eller om försändelsen försvunnit under transporten ska du reklamera skriftligen till kundservice på 08-441 95 30 alternativt hej@aba.nu som då hanterar reklamationen. Om du noterar att emballaget är skadat när du tar emot varan ber du det fraktbolag som levererat varan till dig att göra en anteckning om detta. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att felet eller bristen upptäcktes eller borde ha upptäckts. Av reklamation ska framgå typ av fel. För privatperson kommer reklamationen att bedömas enligt konsumenttjänstlagen (1985:716). Behåll originalkartong och emballage, då ersättning för fraktskada inte ges om dessa saknas.

Återbetalning
Från att vi har mottagit din retur får du dina pengar inom 30 dagar. Pengarna sätts in på ditt konto. Vänligen observera att ersättning för returfraktkostnader ej utgår.

Ändring av villkor
Vid var tid gällande villkor framgår av webbplatsen. ABA har rätt att ändra villkoren på eget initiativ och behöver inte kommunicera detta. Efter att du gjort din beställning äger ABA inte rätt att ändra förutsättningarna för aktuell beställning.

Personuppgiftsbehandling
ABA behandlar namn-, e-post-, adress och andra uppgifter som privatperson uppgett vid registrering, beställning och/eller köp. Syftet med behandlingen är att kunna fullgöra avtalet, information, marknadsföring och personliga erbjudanden via exempelvis e-post eller brev samt statistik och affärsutveckling. Personuppgifterna behandlas under den tid du har en relation med ABA samt under en tid därefter då du kan komma att återkomma med frågor och liknande avseende beställning eller leverans.

Om du vill avsluta sin relation med ABA direkt efter köp och leverans eller korrigera felaktig personuppgift tar ABA tacksamt emot denna information via dataskydd@aba.nu. Du har rätt att en gång per kalenderår skriftligen ansöka om information avseende de personuppgifter som behandlas.
Pprivatpersoner lämnar genom att acceptera villkoren sitt samtycke till ABAs personuppgiftsbehandling så som den beskrivs ovan.

Cookies
En cookie är en liten textfil som besökt webbplats begär att få spara på din dator. På www.aba.nu används cookies som håller reda på inloggade besökare, för att identifiera kundvagn, spara information om kunder vid en beställning och för att föra statistik över besökare samt om besökaren är privatperson eller företag. Dessa cookies försvinner mellan fyrtioåtta (48) timmar till två (2) veckor efter att webbläsaren stängts, om besökaren inte valt att fortsätta vara inloggad. Cookien som lagrar informationen om besökaren är kund eller företag sparas i ett (1) år. Kund godkänner cookiehantering genom att besöka www.aba.nu.

Tvist
Svensk rätt tillämpas på samtliga tjänster ABA tillhandahåller och säljer. Eventuella tvister med kund som är juridisk person prövas av svensk allmän domstol. Eventuella tvister med kund som är privatperson hänvisar ABA till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), ABA följer ARN:s rekommendationer.