1965 var ABA en av de första,
idag är vi en av de främsta.

Vi är ett gäng kreativa eldsjälar med olika spetskompetenser inom grafisk produktion, kommunikation och design. Vi befinner oss centralt och lättillgängligt i Stockholm på Sveavägen 166.

Vill du ha hjälp med att ta fram en kreativ kampanjidé, skyltning i butik eller behöver rådgivning kring tryckproduktioner? Vi trycker allt från visitkort, broschyrer och affischer till tavlor till kontoret, materialet till mässan eller skylten till er fasad eller bygget. Vi guidar dig i beslutsprocessen till rätt val av design, metod och material – från idé till färdig produkt. Självklart med ett resultat som matchar ert varumärke, budget och förväntningar.

Det dynamiska och kraftfulla samarbetet mellan ABAs grundare och VD Curre och vice VD Robine ger en extra krydda till vardagen. Curres långa branscherfarenhet och färgsprakande personlighet som sprudlar av livsglädje och fingertoppskänsla möter Robine, utrustad med en 80-talists individualistiska driftighet och hunger och som inte duckar för nya trender. ABA möter framtidens utmaningar med hunger och nyfikenhet med båda fötterna stadigt förankrade i myllan av erfarenhet och know-how.

Lediga tjänster

Vi har inga lediga tjänster för tillfället.

Miljö & Kvalitet

MILJÖ

I vårt arbete för att skydda miljön, förebygga föroreningar samt ständigt förbättra vårt miljöarbete, strävar vi efter att ha minsta möjliga miljöpåverkan.

ABA har valt att uteslutande använda sig av ett grönt elavtal enligt certifierat vattenproducerad el från vattenfall i nordiska anläggningar och från våra älvar och åar. Dessutom har ABA de senaste åren arbetat med bland annat systematisk energioptimering, konvertering till fjärrvärme och fjärrkyla samt övergång till varudeklarerad el med resultatet sänkt koldioxidutsläpp.

ABA väljer leverantörer som i de flesta fall uppfyller och säljer certifierade produkter (enligt FSC och PEFC).

Idag utförs 40% av våra budbilstransporter med förnyelsebart bränsle. Vi har ett nära samarbete med transportörer som har tydlig miljöprofil. Innanför Stockholms tullar använder vi dessutom cykelbud i första hand. Mer miljöanpassat än ett cykelbud kan det aldrig bli.

I vårt miljöarbete ingår att vi ska identifiera och uppfylla våra intressenter och deras relevanta bindande krav.

ABA är certifierade enligt ISO 14001.

Här kan du ladda ner vår Miljöpolicy.

 

KVALITET

Det viktigaste för oss är att stolt kunna erbjuda produkter och tjänster av högsta kvalitet. Det innebär i korthet att vi ska uppfylla de krav som både kunder och andra relevanta intressenter ställer på oss samt att vi ständigt ska förbättra våra processer, kundnöjdhet samt vårt verksamhetssystem.

Vi är tillgängliga för våra kunder genom att alltid finnas nära till hands, både geografiskt och via telefon och chat på hemsidan. Kunden kan beställa trycksaker dygnet runt via våra webformulär samt via vår webshop.

Leverans av våra produkter skall ske i rätt tid samt på överenskommet sätt. Att produkterna dessutom är av rätt kvalitet enligt kundens önskemål är en självklarhet. För oss ska varje uppdrag vara en rekommendation för kommande affärer. Att vi finns både centralt och rikstäckande gör att kan vi alltid leverera lokalt och därmed snabbt.

ABA är certifierade enligt ISO 9001.

Här kan du ladda ner vår Kvalitetspolicy.

 

ARBETSMILJÖ

I vårt dagliga arbete ingår det att vi ska skydda våra medarbetare från fysisk och psykologisk ohälsa. Vår målsättning är att personalen ska trivas och må bra på vår arbetsplats. Våra medarbetare är den viktigaste nyckeln för att ABA ska uppnå sina verksamhetsmål. Det handlar om människorna.

ABA är certifierade enligt OHSAS 18001.

Här kan du ladda ner vår Arbetsmiljöpolicy

Nedslag i ABAs historia

1965
ABA startar sin verksamhet i en kolkällare på Vidargatan 1

Pripps Blå är ABAs första storkund

ABA öppnar sin första filial på Norrlandsgatan 26

Vattenbyggnadsbyrån (VBB) anlitar ABA som exklusiv leverantör av dokumentation till projektet att höja marken under Abu Simbel-templet 100 m

1969
ABA öppnar en söderfilial på Kocksgatan 17, men växer snabbt ur lokalen och flyttar till Renstiernas gata 27.

1974
ABA erövrar London!
Under 20 år drev ABA sju filialer runt om i London-området i nära anslutning till olika universitet och högskolor.

Tredje ABA-filialen öppnar i city på Lästmakargatan 10 där man inom kort växer och övertar tre våningsplan. ”Lästis” kom sedan att bli ABAs huvudkontor under många år

1983
ABA är först med att erbjuda en färgkopia från datafil (överföringen skedde mellan den första mac-datorn och en Canon CLC100).

Först i Sverige med att producera färgkopior i storformat (A1, Bubble Jet) och var ensam om detta ett helt år innan konkurrenterna erbjöd något liknande.

Kungsholmen får en filial på Fridhemsgatan 29, som senare flyttar till Fleminggatan 50 (där bl a Västermalmsgallerian håller till idag).

Sundbyberg får en filial på Fredsgatan 1.

ABA slår upp portarna i Danderyd.

ABA öppnar i Vällingby i nära samarbete med Svenska Bostäder.

Hedersuppdrag: ABA är ensam leverantör av hemligstämlade bygghandlingar rörande tunnelbygget mellan Dover och Calais.

2006
ABA har 11 filialer runt om i Stockholm med drygt 120 anställda, varav tre av filialerna är inhouse-lösningar hos kund. JM är en av dessa kunder.

2008
Huvudkontoret flyttar till Wennergren Center på Sveavägen 166

2009
Först i Sverige med att erbjuda 3D-utskrifter i färg

2017
Certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

2018
Den grafiska profilen ändrar utseende

GDPR

ABAs policy för behandling av personuppgifter

Vi på ABA AB värnar om din integritet och eftersträvar en hög säkerhetsnivå. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi uppdaterade nyligen vår policy för behandling av personuppgifter för att förtydliga hur vi skyddar dina personuppgifter enligt EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Vår uppdaterade policy ger dig mer information om:

• informationen vi samlar in
• hur vi använder den informationen
• varför vi lagrar den
• varför vi behåller den
• hur du kan begära att din information uppdateras/rättas/raderas

Läs hela vår policy för behandling av personuppgifter här.

—————————————————–

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är ABA AB | 556179-2788 | Sveavägen 166, 113 46 Stockholm

Vilka personuppgifter behandlar ABA?
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Dina personuppgifter lagras även för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

• Namn
• Befattning
• Företag/organisation
• Kontaktuppgifter
• Fakturainformation
• Köphistorik
• Kundnummer
• Dialoghistorik
• Användarnamn
• Fotografier/Bilder
• Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger
• Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Utöver ovan nämnda uppgifter kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies på vår webbplats. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.
Vid besök på vår webbplats där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare och skapa en så bra upplevelse som möjligt vid besök på www.aba.nu. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Dina personuppgifter kan också förekomma i olika typer av dataloggar som är nödvändiga för att flera av våra digitala system ska fungera på ett ändamålsenligt sätt. Det kan till exempel gälla loggar över informationsåtkomst, in- och utgående e-post eller telefonsamtal.

Notera att all betalningsinformation hanteras av tredjepartsleverantörer som är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen.

Laglig grund och ändamål för behandling av personuppgifter
Huvudsakliga syften för ABAs behandling av personuppgifter är för att kunna hantera följande:

• Offert- och orderhantering
• Fakturering
• Service
• kommunikation
• Dokumentation/Utvärdering/Utveckling
• Marknadsföring av våra produkter och tjänster
• Förhindra bedrägerier och förebygga brott

Vid marknadsföringsutskick får du alltid möjlighet att tacka nej till fler liknande utskick från oss, en så kallad opt-out.

Varje behandling av personuppgift kan motiveras utifrån en eller flera av följande lagliga grunder:

• Fullgörande av rättslig förpliktelse
Vissa personuppgifter måste behandlas för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

• Fullgörande av avtal
Vid beställning av produkter och tjänster av ABA måste vi hantera dina personuppgifter för att kunna leverera beställda produkter/tjänster och för att fakturera det du har beställt.

• Berättigat intresse
Som yrkesverksam kan vi komma att kontakta dig för att marknadsföra ett event / en produkt / en tjänst som vi anser vara aktuell för den verksamhet där du är verksam. Detta då vi anser att vårt intresse som företag av att marknadsföra våra produkter/tjänster väger tyngre än ditt intresse som yrkesverksam att inte bli föremål för marknadsföring.

• Samtycke
När du anmäler dig för att få ett av våra nyhetsbrev, registrerar uppgifter via vår webbplats eller deltar på något av våra seminarier/event frågar vi om du samtycker till att vi därmed behandlar dina personuppgifter. I de fall då en behandling bara är motiverad utifrån ett samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke och begära att vi upphör med den aktuella behandlingen. Kontakta oss om du vill återkalla ditt samtycke.

Hur får ABA tillgång till dina personuppgifter?
ABA får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
• Uppgifter som registreras när du besöker vår webbplats
• Uppgifter som vi får från offentliga register
• Uppgifter som vi får när vi annonserar digitalt
• Uppgifter som vi får när du kontaktar en av våra medarbetare
• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra events eller seminarier
• Uppgifter som vi får när du klickar på någon länk i nyhetsbrev och andra utskick
• Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vi samlar även in och uppdaterar dina/företagets adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

Lagring och säkerhet
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy. Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs tidigare.

• Yrkesverksam
Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll sparar vi dina personuppgifter i fyra år efter senaste aktivitet från företaget.

• Privatperson
Om du är i kontakt med oss som privatperson sparar vi dina personuppgifter i fyra år efter din senaste aktivitet.

• Framtida kontakt
Om vi ännu inte har varit i kontakt med dig, till exempel för att vi håller på att planera ett event och du passar in i målgruppen som potentiell mottagare av inbjudan/erbjudande, så kommer vi att spara dina personuppgifter i fyra år från det att vi samlat in dem.

• Bildmaterial/film
Upptagningar som dokumenterar vår verksamhet kommer att sparas olika lång tid beroende på ändamålet.

När lämnar ABA ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Följande kategorier av mottagare kan omfattas av detta:

• Myndigheter
ABA kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter (ex. Polisen eller Skatteverket) om vi är skyldiga enligt lag att göra detta.

• Delat personuppgiftsansvar – samarbete
Om ABA samarbetar med en annan verksamhet kommer både ABA och det andra företaget att ha tillgång till dina personuppgifter. Båda verksamheterna är då Personuppgiftsansvariga för sina respektive personuppgiftsbehandlingar.

• ABA som Personuppgiftsbiträde
Om ABA utför en produktion på uppdrag av en annan verksamhet, kommer ABA i egenskap av personuppgiftsbiträde att behandla personuppgifter å denna verksamhets vägnar. Det är uppdragsgivaren som i detta fall är personuppgiftsansvarig. Inför dessa uppdrag upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal där det tydligt framgår vilken personuppgiftsbehandling som ABA får utföra och hur länge.

• ABA anlitar ett Personuppgiftsbiträde
När ABA anlitar en annan verksamhet för att utföra en tjänst åt oss, till exempel drift av IT-system, kan detta innebära att verksamheten samlar in personuppgifter åt ABA eller behöver tillgång till personuppgifter som ABA har samlat in. I detta fall är ABA personuppgiftsansvariga och ingår då ett personuppgiftsbiträdesavtal med den andra verksamheten i syfte att säkerställa att personuppgifterna hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

Dina rättigheter
Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig. Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter. Vill du utöva dessa rättigheter kontaktar du oss via dataskydd@aba.nu alternativt skickar ett brev till:

ABA AB
Att: Dataskydd
Sveavägen 166
113 46 Stockholm

För att skydda dig och dina personuppgifter lämnar ABA inte ut uppgifter till någon där identiteten inte har kunnat verifieras. Om vi, oavsett anledning, inte kan uppfylla din begäran kommer vi att lämna en motivering och förklara varför det inte gick.

• Rätt till tillgång till dina personuppgifter
Du rätt att få en bekräftelse på om ABA behandlar dina personuppgifter och i det fall detta stämmer få ett utdrag över vilka personuppgifter det gäller. I de fall där en e-post finns kommer ABA leverera kopia på uppgifterna digitalt till aktuell e-postadress.

• Rätt till rättelse
Vi strävar efter att all den information som behandlas hos oss ska vara korrekt. Om du upptäcker att det finns felaktigheter i dina uppgifter så kan du begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna. Vi kommer då att korrigera angivet fel.

• Rätt till dataportabilitet
Om du önskar få ut dina personuppgifter från ABA för att kunna använda dem på annat håll så har du i vissa fall rätt att få ut dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Detta förutsätter dock att överföringen är tekniskt möjlig, att den andra parten accepterar de format vi tillhandahåller och att det kan ske med rimlig ansträngning för oss. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig, och att det bara gäller sådana personuppgifter som du har lämnat själv.

• Rätt till begränsning av behandling
Finns det önskemål från din sida att ABA ska avgränsa behandlingen av dina personuppgifter till endast avgränsade syften, kan du begära detta. Vi kommer då att markera uppgifterna för att säkerställa att de inte blir föremål för ytterligare behandling och inte kan ändras.

• Rätt till radering
Om du vill att vi ska upphöra helt med all behandling av dina personuppgifter kan du i vissa fall begära radering av dessa. Vi kommer då att radera alla uppgifter som kan kopplas till dig som person inom 3 månader. Observera att en radering innebär att vi tar bort all information om dig, inklusive informationen om att du en gång har velat bli bortglömd.

All persondata som hamnar under bokföringslagen lagras i minst 7 år. Vid begäran av borttagning, ändring och/eller begränsning av personuppgifter sker detta skyndsamt men inom 3 månader.

Har ABA hanterat dina uppgifter felaktigt?
Om du anser att ABA på något sätt behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning, eller att vi har hanterat en begäran från dig felaktigt när du velat utöva dina rättigheter enligt ovan, så kan du anmäla detta till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

Revision
Detta dokument kan komma att revideras efter behov.