Bygg

ABA är en stolt byggpartner!

Vi har mer än 50 års erfarenhet vad gäller all form av ritningshantering och är behjälpliga med alla varianter av ritningshantering – färg eller svartvitt, förminskning, förstoring samt skalberäkning. Utöver utskriften/kopian kan vi även hålförstärka, vika, montera på kapaplatta och plasta in din ritning.

Behövs ett extra vädertåligt material rekommenderar vi ritningar på Tyvek.
Behöver vi nämna att du även kan få dina ritningar digitala, skannade som PDF eller vektoriserade?

Vi erbjuder dessutom projektportalen DOX som håller ihop alla byggprocessens dokument. Här lagras ritningar, data, dokument och bilder säkert och lättillgängligt och att alla användare alltid jobbar med samma dokument oavsett hur många gånger det uppdateras.

Med denna tjänst garanteras ett friktionsfritt arbete utan missförstånd och kostsamma byggfel!

Inga fler produkter