Flagga

Flagga framför butiker, företagets entré, större gallerior, byggarbetsplatser och parkeringar.
Visa besökare, kunder och leverantörer vägen. Hissa ditt budskap till toppen på flaggstången. Fungerar likaså utmärkt till evenemang och lanseringar.
Extra bra att budskapet syns på långt håll!