Brevpapper

Brevpapper är en del av företagets identitet – Tillsammans med kuvert och visitkort är brevpappren de vanligaste och viktigaste kontorstrycksakerna. Gramvikter på pappret är som standard mellan 80-120 g och upplagan bestämmer du.