Tidning

En tidning är en trycksak bestående av åtta eller fler sidor, som binds tillsammans genom ryggklammer eller limbindning. Broschyrer kan till sitt innehåll utgöras av reklam, produktinformation eller liknande, men även tidningar är enligt den tekniska definitionen broschyrer. Det skulle kunna vara en produktpresentation, företagspresentation, årsredovisning, manual, kundtidning, prospekt eller liknande.

välj mellan olika format, material och tryckeffekter för att förstärka känslan du vill förmedla.