Services

Skanning

Vi sköter allt från skanning till digitaltryck!

 

Behöver ni också skapa digitaltryck?

Att skanna sina ritningar eller dokument är inte bara ett smart sätt att göra de tillgängliga och möjliga att redigera, det är även ett fantastiskt bra sätt att framtidssäkra sitt material i ett format som passar dina önskemål.

Vi skannar in alla typer av handlingar, dokument eller föremål till antingen digitaltryck, förvaring i molntjänst eller för exempelvis kompletterande arkivering. 

Hos oss kan du skanna allt från känsligt hårt material som behöver digitaliseras till akvarellmålningar som önskas skannas och reproduceras på plåt, plexiglas eller varför inte trä. Vi skannar både enstaka ritningar och dokument, men också hyllmeter med fulla pärmar, eller ett antal arkiverade handlingar.

 

Vi erbjuder följande tjänster inom skanning:

  • OCR-skanning – efter utförd skanning kan du bearbeta filerna med redigerbar text. Genom en sådan här typ av skanning blir det betydligt enklare att söka i dokumentationen eller att omarbeta texten.

  • Scan-on-demand – åtgärdsskanning: Snabb och originalvårdande service.

  • På-plats-skanning – vi installerar oss hos kunden och utför uppdraget på plats.

  • Långtidslagring – fysiskt och i vår molntjänst tillika projektportal DOX.

  • Sortering & kategorisering – samt fildöpning till avancerade tekniska lösningar.

 

Digitala arkiv som backup

Att skanna in era dokument är värdefullt på många sätt, inte minst ur ett bevarandeperspektiv. Genom att ha ett digitaliserat arkiv även om du inte ska skapa digitaltryck, är ett sätt att säkra upp dina värdehandlingar både nu och inför framtida användning och bearbetning.

Vill du veta mer om våra olika metoder för att skanna och bevara sitt material? Välkommen att ta kontakt med oss på ABA – vi hjälper dig gärna!