Services

Utskick & Kuvertering

Behöver du hjälp med ett utskick och kuvertering?

Att nå ut med information till en större mängd mottagare kan vara både svårt och tidskrävande då alla enskilda kuvert eller inbjudningar ska märkas med unik information. Vi hjälper dig gärna! Vi har en både tids- och kostnadseffektiv lösning där detta sker i samma trycksekund – oavsett om det gäller stora eller små volymer.

I en och samma försändelse så kan vi maskinellt sortera in upp till sju olika bilagor i ett och samma kuvert. Vill ni ha extra kontroll på utskicket så har vi kod-funktioner som gör att kuverten och inlagorna kodas. På så sätt kan vi säkerställa att rätt brev alltid hamnar i rätt kuvert.Vi kan dessutom se till att dokument med samma adress stoppas i samma kuvert. Detta gör ditt utskick mer kostnadseffektivt genom optimerad kostnad för porto.

Nå bästa möjliga konvertering genom att göra ditt utskick personligt med hjälp av variabeldata

Hör av dig till oss för mer information eller rådgivning!